Ý Chỉ Cầu Nguyện

  2017-April-13 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN Em xin kính báo tin buồn: Cụ Ông  Phêrô Nguyễn Văn Đăng mới qua đời ngày 13 tháng 4 năm 2017 ở Việt Nam. Ông Hưởng thọ 95 tuổi. Cụ Ông  Phêrô Nguyễn Văn Đăng là bố của chị Mỹ Anh ở Edmonton. Kính xin quý…