Mời Dự Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Quý anh chị thân mến, Em xin báo tin là cha Tịnh sẽ làm Thánh lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cho chúng ta. Dịp: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Ngày: Thứ Bảy 24 tháng 11 năm 2018 Thời gian: 7:30 pm Địa điểm: St. Andrew’s Catheral 740 View St, Victoria, BC…

Hình Ảnh & Video Sinh Hoạt

Mời quý anh chị vào đây để xem lại hình ảnh sinh hoạt vừa qua.