Ý Chỉ Cầu Nguyện

2018-October-22

Nhận được tin buồn: Má Anh Hiếu Nguyệt

Bà

Anna

Vừa qua đời ngày 22 tháng 10, 2018, Việt Nam

Chúng ta hảy hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna sớm về hưởng nhan thánh Chúa và cầu chúc vợ chồng Hiếu Nguyệt đi về Việt Nam được mọi sự bình an.

Giêsu Maria Guise con mến yêu, xin thương cứu linh hồn Anna.
Giêsu Maria Guise con mến yêu, xin thương cứu linh hồn Anna.
Giêsu Maria Guise con mến yêu, xin thương cứu linh hồn Anna.

2018-October-17

Nhận được tin buồn: Má chị Vân Từ

Bà

Maria HOÀNG THỊ HẢO

Vừa qua đời ngày 17 tháng 10, 2018 ở Đồng Nai, Việt Nam

Thọ 68 tuổi

Chúng ta hảy hiệp lòng cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được lên Thiên Đàng.
Và xin Thánh Gia an ủi, nâng đỡ Chị Vân, các cháu và Tang quyến trong lúc tử biệt nhớ thương này.

Giêsu Maria Guise con mến yêu, xin thương cứu linh hồn bà Maria HOÀNG THỊ HẢO.
Giêsu Maria Guise con mến yêu, xin thương cứu linh hồn bà Maria HOÀNG THỊ HẢO.
Giêsu Maria Guise con mến yêu, xin thương cứu linh hồn bà Maria HOÀNG THỊ HẢO.

maria_hoang_thi_hao

2017-April-13

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
Em xin kính báo tin buồn:
Cụ Ông  Phêrô Nguyễn Văn Đăng
mới qua đời ngày 13 tháng 4 năm 2017 ở Việt Nam.
Ông Hưởng thọ 95 tuổi.
Cụ Ông  Phêrô Nguyễn Văn Đăng là bố của chị Mỹ Anh ở Edmonton.
Kính xin quý anh chị Song Nguyền khắp nơi
hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng
và an ủi chị Mỹ Anh và tang quyến trong thời gian này.
Thành kính CẦU NGUYỆN và PHÂN ƯU.

 

2017-April-11

Xin cầu nguyện cho bố của Cha Luyện sớm được bình phục vì đang bị đau nặng và đang nằm ở nhà thương.

rosebud

2017-March-04

Nhận được tin buồn: Ba chị Bửu Kim

Ông
Giacôbê Huỳnh Văn Hổ
Vừa qua đời lúa 22:30 ngày 4 tháng 3, 2017
tại California, USA
Thọ 89 tuổi
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
Và Hiệp Lòng Cầu Nguyện
Cho Linh Hồn Giacôbê sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

rosebud

2016-October-06

Thành Kính Phân Ưu‏

nhận được tin buồn,
Cháu ruột của Cha Sáng Lập Phêrô Chu Quang Minh, S.J. là:
Anh Phêrô CHU QUANG KIỆT
Vừa qua đời ngày 5 tháng 10 năm 2016.
Tại Xóm Mới, Gia Định, Việt Nam.
để lại vợ và hai con thơ.

 

Chúng ta hiệp thông dâng lời Cầu Nguyện
cho linh hồn Anh Phêrô KIỆT
được mau hưởng nhan thánh Chúa cùng với các thánh.
phanuupherochuquangkiet

rosebud

2016-September-29

CHÂN THÀNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn: Ba của thầy Tịnh

ThanhKinhPhanUu1.jpg

 Ông Gioan Baotixita Trần Huy Hoàng

Vừa qua đời ngày 27 tháng 9 năm 2016

 ở Việt Nam

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN

Và hiệp thông dâng lời Cầu Nguyện

cho linh hồn  Ông Gioan Baotixita được

mau hưởng nhan thánh Chúa cùng với các thánh.

Thay mặt cho CT/TTHNGĐ/VICTORIA

SN Sơn Linh

rosebud

2016-July-19

CHÂN THÀNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn: Chồng của Chị Liễu

phanxuanthanh

Anh BARTHOLOMEW THANH XUAN PHAN

1947-2016

Vừa qua đời ngày 15 tháng 7 năm 2016

 tại Victoria, BC Canada

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN

Và Hiệp Lòng Cầu Nguyện

Linh Hồn Anh Thanh sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

image001 

Nhà Quàn:

Viewing on Friday July 22nd 2016 at 7:00pm at:

Mc Call Bros funeral home
1400 Vancouver St.
Victoria BC V8V 3W3

Lễ Tang:

Mass on Saturday July 23rd 2016 at 10:00am at:
St. Patrick church
2060 Haultain St.
Victoria BC V8R 2L7

rosebud

2016-June-15

getwellsoon
Cha Minh Quý Mến.

Chúng con nghe tin rằng cha đang chuẩn bị giải phẫu động mạch.

Chúng con cùng hiệp thông cầu xin Thánh Gia ban ơn bình an cho sức khỏe của Cha, cho cuộc giải phẫu được thành công tốt đẹp và cha sớm được bình phục.

Thay mặt cho tất cả khoá sinh của khoá 670. ̣

CT/TTHNGĐ/VICTORIA
SN Sơn Linh

rosebud

2016-June-05

Xin cầu nguyện cho bố của chị Tuyến và Kim Anh Phụng đang bị đau nặng và đang nằm ở nhà thương.

rosebud

phanuu_anh_buu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s