Merry Christmas & Happy New Year

Mến chúc tất cả quý anh chị cùng gia quyến Mùa Chúa Giáng Sinh thật nhiều hạnh phúc và năm 2019 tràn đầy hồng ân của Thánh Gia. Thật quý mến, SN Sơn Linh