Thư Mời Tham Dự Đại Hội Song Nguyền Montreal-Canada

Thư Mời Tham Dự Đại Hội Song Nguyền Tạ Ơn 25 năm CT-TTHNGĐ        Phục vụ các gia đình tại Montreal-Canada Ngày 24, 25 tháng 08 năm 2019 Kính Thưa : Cha Sáng Lập CT-TTHNGĐ                      Quý Cha Linh Nguyền,Vấn Nguyền                      Quý Thầy&Cô Phó Tế                      Quý anh chị Chủ Nguyền Trung Ương, Miền  và các Địa…