Buổi Họp Liên Gia Tới

Quý anh chị Song Nguyền thân mến,

Em trân trọng kính mời quý anh chị đến tham dự buổi họp Liên Gia tới nhằm chia sẻ tâm tình, nâng đỡ lúc buồn vui, giúp nhau trong tinh thần thăng tiến đời sống hôn nhân gia đình sau những vất vả tân toan trong đời sống.

Em xin chuyển kỳ họp lần này trước hơn một tuần để cho chị Kim cùng tham gia với chúng mình trước khi về lại Toronto. Em mong quý anh chị thông cảm cho.
 

Ngày: Chúa Nhật,  ngày 31  tháng 3 năm 2019

Thời gian: 7:00 pm – 8:30 pm

Địa điểm: Nhà SN Sơn Linh

Chủ Đề: Cho Con Vững Tin

Phúc Âm: Tin Mừng Theo Thánh Máccô (Mc 9, 14-29)

14) Khi Ðức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông.(15) Thấy Ðức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. (16) Người hỏi các môn đệ: “Anh em tranh luận gì với họ thế?” (17) Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám. (18) Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi”. (19) Người đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng, không có lòng tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Ðem nó lại đây cho tôi”. (20) Người ta đem nó lại cho Người. vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. (21) Người hỏi cha nó: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?” Ông ấy đáp: “Thưa từ thuở bé. (22) Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi”. (23) Ðức Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Cái gì cũng có thể, đối với người có lòng tin”. (24) Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” (25) Khi thấy đám đông tuôn đến, Ðức Giêsu quát mắng tên quỷ: “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!” (26) Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Ðứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: “Nó chết rồi!” (27) Nhưng Ðức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. (28) Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” (29) Người đáp: “Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi”.

Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

SUY NIỆM

 

Hẹn gặp lại quý anh chị.

SN Sơn Linh

moi_hop_lien_gia_sonlinh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s