About

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận Victoria xin được hân hoan chào đón quí vị đến Website này.

Website này được thực hiện để làm sợi dây liên lạc giữa các thành viên, đồng thời cũng là nơi để mọi thân hữu có thể tham khảo về Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.

BAN ĐIỀU HÀNH

Cha Linh Nguyền:
Xin cầu nguyện cho chúng con sớm được có cha Linh Nguyền. Chúng con như rắng không ̣đầu vì Cha Luyện phải trở về Mỹ để phục vụ.

Cặp Chủ Nguyền: AC Sơn Linh
Cặp Phó Chủ Nguyền Nội Vụ: AC Hiếu Nguyệt
Cặp Phó Chủ Nguyền Ngoại Vụ: AC Khanh Ru
Cặp Ký Nguyền: AC Huynh Linh
Cặp Ký Quỹ Nguyền: AC Triệu Nhung
Cặp Trưởng Ban Song Nguyền: AC Tâm Thủy
Cặp Trưởng Ban Liên Gia: AC Ban Thủy

NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN

NỘI QUY
của CHƯƠNG TRÌNH
THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
Dựa trên NỘI QUY trong Thủ Bản
và trong các Tài Liệu về Chương Trình

Điều 1: Nguồn Gốc và Danh Xưng

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình – The Marriage-Family Enrichment Program (viết tắt: CT/TTHNGĐ – MFEP) là một Hội đoàn Công giáo Tiến hành, do Cha Phêrô Chu Quang Minh, linh mục dòng Tên, thành lập tháng 6 năm 1987* qua Khóa Căn Bản đầu tiên được thực hiện tại Marywood Center, Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Orange, Califonia, Hoa Kỳ.

Mỗi cá nhân hay một cặp vợ chồng được gọi là Song Nguyền sau khi tham dự Khóa Căn Bản.  Giáo sĩ làm Linh hướng trong Chương Trình được gọi là Linh Nguyền.

*Trước đó, cha Minh đã nghiên cứu về Tâm lý Giáo dục Thực nghiệm trong nhiều năm, đã nhìn thấy cảnh phân hóa của nhiều gia đình tỵ nạn và di dân. Từ đó, cha thao thức về nhu cầu vợ chồng khẩn thiết cần sống đồng lòng gần gũi. Qua suy nguyện nghiền ngẫm, rồi linh cảm được ơn soi sáng, cha tìm ra phương thức thực hành cụ thể, với Kinh Thánh theo đường lối Linh Thao của Thánh Inhaxiô Loyôla. Từ năm 1984 với sự trợ giúp của quý linh mục bạn, cha đã hướng dẫn các Khóa Linh Thao phu thê, đi tới mở Khóa chính thức tại Wichita, Kansas, tháng 9, 1986, nhưng chưa ấn định số Khóa.

Điều 2: Tôn Chỉ / Đoàn Sủng
Tôn Chỉ / Đoàn Sủng của CT/TTHNGĐ là “YÊU THƯƠNG GẦN GŨI BẰNG VIỆC LÀM”.

2.1 Vợ chồng “Yêu Thương Gần Gũi” là sống mầu nhiệm “Tình Yêu Nhập Thể” theo “Thiên Chúa là Tình Yêu” (IGn. 4:8).

2.2 “Bằng Việc Làm” là cách sống theo Chúa Ba Ngôi “Cha Ta làm việc luôn, và Ta cũng phải làm” (Gn. 5: 17).

2.3 Sống theo Đoàn Sủng của Chương Trình, là sống theo tác động của Chúa Thánh Thần: “Khi Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật vẹn toàn” (Jn. 16:13). Sống trong Hội Thánh là sống trong Chúa Thánh Thần.

Điều 3: Mục Đích
Từ Tôn Chỉ hay Mục Đích Chỉ Đạo (Guiding Goal) “Yêu Thương Gần Gũi bằng Việc Làm” dẫn tới Mục Đích Liên Đới và Mục Đích Thực Hành (Operational Goal):

3.1 Mục Đích Liên Đới là sự tiếp xúc giữa mình với đối tượng thứ hai, giúp mỗi Song Nguyền thăng tiến về năm điểm:

3.1.1    Đạo đức Bản Thân là cảm nghiệm nội tâm bản thân mình liên hệ với Chúa Tình Yêu. Chỉ khi sống gắn bó gần gũi với Chúa, thì đời sống thiêng liêng mới dồi dào và ý nghĩa, không bị trống rỗng về tâm lý và tình cảm.

3.1.2    Thông cảm Vợ Chồng là liên hệ giữa mình với bạn đời, giúp nhận ra tâm tính khác nhau nhưng có thể thông cảm, hòa hợp với nhau qua “ý chí cảm nghiệm cụ thể”.

3.1.3    Gương Lành cho con là liên hệ giữa mình với con cháu.  Mình cư xử thế nào thì con cháu có khuynh hướng bắt chước làm như vậy.  Giáo dục mình trước tiên để cư xử đúng, và con cháu cũng cư xử đúng.  Làm đúng để ích lợi cho con, giúp con tự tin, tự trọng vì con cảm nghiệm thấy mình có giá trị theo “hình ảnh Thiên Chúa”, từ đó con tự trách nhiệm lấy đời sống của con.

3.1.4    TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI Trong Hội Thánh là liên hệ giữa vợ chồng với người chung quanh và cả nhân loại.  Chương Trình mời gọi “phục vụ song đôi” theo Lời Chúa “sự gì Thiên Chúa liên kết, con người không được phân ly” (Mt. 19:16).

3.1.5    Từ “Hồn Tông Đồ Song Đôi” mỗi Song Nguyền tùy hoàn cảnh, cần ra đi gặp gỡ theo hoàn cảnh gia đình mình để loan truyền Phúc Âm, thực hành sứ mệnh: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo”. (Mc. 16:15)

3.2 Mục Đích Thực Hành là VIỆC LÀM để đạt tới Đoàn Sủng “Thương Yêu Gần Gũi”.  Để thuộc về Chương Trình, thì có ít nhất là bốn VIỆC:

3.2.1 Ghi danh không phải để có số lượng nhiều người, nhưng để là thành viên Chương Trình và làm các điều dưới đây:

3.2.2 Tham Dự KHÓA CĂN BẢN (KCB) là bước đầu và quan trọng nhất nhằm đạt bốn mục đích liên đới về đạo đức bản thân, thông cảm vợ chồng, gương lành cho con, và hồn tông đồ song đôi.

3.2.3 DUY TRÌ và PHÁT TRIỂN bằng việc tiếp tục hội họp sau KCB.  Hội họp giúp mỗi Song Nguyền phát huy “Yêu thương Gần gũi bằng Việc làm”

a) đối với bản thân;

b) đối với vợ chồng và gia đình;

c) đối với đoàn thể là CT/TTHNGĐ;

d) đối với Hội Thánh, từ Giáo Đoàn mình sống cho đến Giáo hội hoàn vũ, theo Kinh Tin Kính “Tôi tin Hội Thánh -duy nhất, -thánh thiện, -công giáo, và -tông truyền”. Không tuân theo Hội Thánh là không phải song nguyền, không ở trong Chương Trình TTHNGĐ.

3.2.4 Tiếp tục huấn luyện bằng việc Tĩnh Tâm “Linh Thao Song Nguyền”, tổ chức Khóa mới, học tập các sách “Nền Tảng”, “Hướng Dẫn”, “Kiện Toàn”, “Chỉ Nam”, “Hồi Ký”, và các tài liệu cập nhật qua Trường Nội Dung.  Cần “huấn luyện liên tục – ongoing training” để duy trì và thăng tiến sâu hơn về đạo đức, tâm lý gia đình, nhất là thích ứng Khóa Căn Bản cho hợp thời, hợp cảnh để ích lợi hơn và Vinh Danh Chúa hơn.

Điều 4: Nền Tảng
4.1 CT/TTHNGĐ cảm nghiệm Lời Chúa trong Kinh Thánh theo đường lối Linh Thao của Thánh Inhaxiô Loyola. Từ đó thực hành nếp sống Khiêm Nhường Biết Lỗi, Nhận Lỗi, Xin Lỗi, Sửa Lỗi, Tha Lỗi.
4.2 Nhận mình là tro bụi yếu đuối (x. St. 3:19), nên các Song Nguyền cần sống“Khiêm nhường” Biết lỗi mà không kiêu ngạo chối lỗi; Nhận lỗi mà không chạy lỗi; Xin lỗi mà không đổ lỗi; Sửa lỗi mà không hạch lỗi; và Tha lỗi mà không chấp lỗi. Đây là cách áp dụng Con Đường Phó Thác Khiêm Nhường của Thánh Tiến Sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
4.3 CT/TTHNGĐ trung thành với Giáo Huấn của Hội Thánh về Hôn nhân và Gia đình.

Điều 5: Phương Pháp
5.1 Phương Pháp của Chương Trình là Ý chí Cảm nghiệm Cụ thể, để cùng với ơn Chúa, Thay đổi đời sống, bằng cách Khiêm nhường Nói ra Một Yếu đuối Mình Đang Chiến đấu.
5.2 Muốn thay đổi từng việc thì cần học tập, học hành hơn là học hỏi hay tra vấn lý thuyết trừu tượng, tuy cần lý trí để phân định tìm theo ý Chúa.

Điều 6: Bầu Khí
6.1 Với Ơn Chúa Thánh Thần, các song nguyền sống với nhau trong Chương Trình là sống trong Bầu Khí Tin Cậy, Cởi Mở.
6.2 Để thực hành, thì  cần giải nghĩa, diễn giải, lặp lại rõ ràng, rồi trong Tin Cậy-Cởi Mở, mỗi người có thể “trần truồng mà không hổ ngươi”, thành tâm xả cõi lòng hay “Tự Nói”, làm vơi nhẹ đi những ấm ức chịu đựng trong lòng bấy lâu nay. Nhờ thành thật không giả dối, cố gắng không buông xuôi, hy vọng không thất vọng, thì niềm vui yêu thương sẽ trở lại theo “Bình an dưới thế cho người lòng ngay”. “Chúa Vui, người Vui, mình Vui” nhờ sống trong Bầu Khí Tin Cậy Cởi Mở này.