Ý Chỉ Cầu Nguyện

2019-Oct-7 Nhận được tin buồn: Thân phụ của SN Kim Anh – Phụng ở Victoria, BC Canada Ông Phêrô TRẦN BÚP Vừa qua đời ngày 7 tháng 10, 2019 lúc 3:00 PM ở Victoria, BC, Canada Xin quý anh chị hảy hiệp lòng cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm được lên Thiên Đàng. Và…